کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیر درباره نمایش دارم اینجا تجزیه می شم: طراحی صحنه خلاقانه بود وبرای طراحی‌ لباسهای زن و مرد فکر شده بود ولی م
S3 : 15:27:21 | com/org
طراحی صحنه خلاقانه بود وبرای طراحی‌ لباسهای زن و مرد فکر شده بود ولی متن نمایش و نحوه اجرا کشش لازم رو نداشت
نحوه دیالوگ گفتن خسته کننده بود