تیوال | امیر درباره نمایش دارم اینجا تجزیه می شم: طراحی صحنه خلاقانه بود وبرای طراحی‌ لباسهای زن و مرد
S3 : 13:08:06
طراحی صحنه خلاقانه بود وبرای طراحی‌ لباسهای زن و مرد فکر شده بود ولی متن نمایش و نحوه اجرا کشش لازم رو نداشت
نحوه دیالوگ گفتن خسته کننده بود