تیوال | گروه همیاری درباره کنسرت ارکستر ارسلان کامکار (مانجین): در پی اعلام عزای عمومی، بلیت‌های کنسرت ارکستر ارسلان
S3 : 06:53:11
در پی اعلام عزای عمومی، بلیت‌های کنسرت ارکستر ارسلان کامکار (مانجین) از روز چهارشنبه ۵ دی به روز شنبه ۸ دی ماه منتقل شد.
خریداران محترم می توانند با همان بلیت روز شنبه ۸ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ برای کنسرت مراجعه نمایند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید