تیوال | حدیث سیدی درباره فیلم گلدن تایم: اینهمه بازیگر دوست داشتم اسم تک تکشون رو بدونم. اما
S3 : 01:17:01
اینهمه بازیگر دوست داشتم اسم تک تکشون رو بدونم. اما هم در اینستاگرام و هم اینجا فقط همین اسم ها اعلام شدن .
تا جایی که میدونم بازیگرهای دیگه درسته ستاره نیستن اما همه تئاتری هستن
سعیده م این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید