تیوال | بهزاد هندی درباره فیلم پرویز: نمایش و تحلیل فیلم پرویز با حضور کارگردان هم زمان
S3 : 20:53:24
بهزاد هندی
درباره فیلم پرویز i
نمایش و تحلیل فیلم پرویز با حضور کارگردان
هم زمان با افتتاح سینما تک پانتئون
چهارشنبه 19 دی ساعت 16 الی 20
خیابان استاد نجات الهی- نبش ورشو-سالن حافظ-خانه اندیشمندان علوم انسانی
ورود برای علاقه مندان آزاد است
تحلیل قبل از فیلم هستش یا بعد از فیلم؟ اطلاع دارید؟
۱۸ دی ۱۳۹۷
اکران ساعت 16
نقد و تحلیل ساعت 18
۱۸ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید