تیوال | امیررضا: بانوی پاییزی من داری بهارم می کنی داری به این سرمای
S3 : 14:08:48
بانوی پاییزی من داری بهارم می کنی
داری به این سرمای سخت
امیدوارم می کنی
ای باد رقصان بر تنم
من برگ خشک آذرم
می ریزم از سر شاخه ات تا بیقرارم می کنی
پر می گشایم سوی تو
من کفتری جان بر کفم
شاهین سر بر آسمان
پس کی شکارم می کنی
قاصدک، جهان، آذرمهر، قنبرعلی رودگر و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید