تیوال | کیکاوسی نژاد: وجودت... در قلبم مثل نفس کشیدن است بی صدا اما همیشگی دلتنگم
S3 : 10:34:52
وجودت...
در قلبم مثل نفس کشیدن است
بی صدا
اما همیشگی
دلتنگم و
با هیچکسم


میل سخن نیست
کسی در همه آفاق به دلتنگی من نیست
ساعت ، ساعت عاشقیست...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید