تیوال | وحید عمرانی: یک کبوتر سفید در میان دستۀ کلاغان فرود آمد دریافتند
S3 : 14:27:43
یک کبوتر سفید
در میان دستۀ کلاغان فرود آمد
دریافتند که سیاهند.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید