تیوال | امیررضا: روی تن سفید تو باران نشسته است چون شبنمی که بر گل
S3 : 20:41:32
روی تن سفید تو باران نشسته است
چون شبنمی که بر گل و ریحان نشسته است
از شهر سرد و یخ زده مرغی که رفته بود
با عشق پر کشیده غزل خوان نشسته است
اینجا مقلدان تعیین گریه می کنند
یعنی که دیو بجای انسان نشسته است
باد ایستاد و مرگ خودش را به چشم دید
برخیز عمر موج خفته به پایان رسیده است
روی تن سفید تو باران نشسته است
چون شبنمی که بر گل و ریحان نشسته است

۹۷/۱۰/۱۹

جهان، قنبرعلی رودگر و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید