تیوال | امیررضا: برای من شرم و شور و شیدائی برای تو عطش عشق ناشکیبایی برای
S3 : 14:09:49

برای من شرم و شور و شیدائی
برای تو عطش عشق ناشکیبایی
برای من گیر بودن به ساعت دیواری
برای تو لحظه های گذر تنهایی
برای من اتفاق ساده شعر هایم
برای تو درک معنی عاشقی هایم
برای من دوباره زیستن و زیستن
برای تو دوباره ماندن و ماندن
برای من نمی دانم و معما و واژه ها
برای تو دلیل و برهان و اتفاق ها
برای من آغوش و آرامش و نوازش
برای تو عادت و احتیاج و خواهش
برای من حکم شیرین با تو بودن
برای تو رنگ گرم خواستن
برای ... دیدن ادامه » من تو برای تو من

۹۷/۱۰/۱۹

محمدرضا اهورایی، محمدرضا مدیری و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید