آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش تن شوری: احتمال اینکه از دیدن این کار ٢ ساعته خسته بشید کمِ. دکور و طراحی صحن
S3 : 16:03:54 | com/org
مریم
درباره نمایش تن شوری i
احتمال اینکه از دیدن این کار ٢ ساعته خسته بشید کمِ.
دکور و طراحی صحنه، به خصوص رنگها، هماهنگی خوبی با موضوع و روند نمایش داشت. "بازی" پانته آ پناهی ها عالی بود ولی به دید من صابر ابر نقش رو بهتر حس کرده بود و شخصیت یوهان رو "میشناخت".