تیوال | بابک نصیری: ز چشم پرفسون تو خیره به صد دعا شدم جان به ترانه
S3 : 13:29:14

ز چشم پرفسون تو خیره به صد دعا شدم
جان به ترانه دادم و در صدد شما شدم
در ره خوش خیالیم این شب پرشراره را
وعده به دوست می دهم منتظر شما شدم
از سر و دست بگذرم در ره یار هر نظر
من همه شعر می شوم منتظر شما شدم
ای همه عشق در سرت دیده مرا چو غم شده
بر همه کس نظر مکن در صدد شما شدم
در سرِ تاب زلفت قصه بسی نهفته است
غمزه ی عشق می کند ، منتظر شما شدم
واهمه ی نبودنت هستی و مستی ام ببُرد
مستی من کنون تویی ، منتظر شما شدم
باده به صد غزل زده آنهمه ناز کردنت
ناز و نیاز من تویی ، منتظر شما شدم

بابک ... دیدن ادامه » نصیری
محمدرضا مدیری، ایمان قندی، پیرزاد، Mary.57 و بامداد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید