تیوال | مرتضی کلانی: نمی دانم این نوشتن چه سحر و افسونی دارد که هرموقع سراغش
S3 : 14:15:00
نمی دانم این نوشتن چه سحر و افسونی دارد که هرموقع سراغش می روم ، مرا آرام می کند . ‌ احساس می کنم افق های دور دست نزدیک آمده و در دستان ِ من جای گرفته اند . من آن ها را نوازش می کنم و پیش ِ خودم نگه می دارم . هر موقع که از من دور شدند ، دوباره بر می گردم و می نویسم ، تا فاصله مان کم و کم تر شود و با هم یکی شویم .

#مرتضی_کلانی
قنبرعلی رودگر، جهان، بامداد، Mary.57 و عباس الهی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید