تیوال | گروه همیاری درباره نمایش در انتظار گودو: خرید بلیت روز تازه این نمایش، دوشنبه ۲۴ دی، به نویسندگی
S3 : 22:11:30
خرید بلیت روز تازه این نمایش، دوشنبه ۲۴ دی، به نویسندگی ساموئل بکت، کارگردانی حسام لک و با بازی وحید آجرلو، سعید احمدی، میثم دامن زه و ... آغاز شد.
مهدی (آرش) رزمجو این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید