تیوال | گروه همیاری درباره نمایش اوبو: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش،سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه
S3 : 13:41:44
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش،سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ دی، به نویسندگی آلفرد ژاری، کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی و با بازی میر علیرضا دریا بیگی، سارا مقدم و ... با تخفیف، آغاز شد.
مهدی (آرش) رزمجو و مریم شریعتی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید