تیوال | مرجان آزما درباره نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن: شبهای خاطره ساز چار سو .... با طراحی و هنرمندی استادانه
S3 : 14:36:08
شبهای خاطره ساز چار سو .... با طراحی و هنرمندی استادانه میکائیل شهرستانی در کنار قلم زیبای جناب نیما مهر و موسیقی تاثیر گذار و طراحی لباس ها و چهره پردازی ظریفانه ، فضایی چنان رویایی در سالن چارسو ایجاد شده که هر شب با عشق به تماشای این نمایش می نشینم و جزو ساعات عمرم محسوب نمی شود. بی شک سخن از هنرمندی میکائیل شهرستانی قلمی وزین می طلبد و من حقیر در حد بضاعتم می دانم و می فهمم که در آشفته حالی این روزهای تئاتر ، به صحنه بردن چنین نمایشی کاری است بس عظیم که تنها و تنها در توان استادی چون اوست.
در یک شب و فقط در عرض هفتاد دقیقه می توانید اوج کلام شکسپیر در نمایش های : هملت ، مکبث، شاه لیر ، اتللو ، ریچارد سوم ، ژولیوس سزار و تاجر ونیزی را به شیرینی حس کنید و همزمان با درددلهای یک بازیگر کهنه کار به دنیای خاطراتش قدم بگذارید و به ناگهان متوجه شوید ... دیدن ادامه » که همه ی ما بازیگر صحنه ی زندگی هستیم ولی چنان در نقش خود فرورفتیم که خود زندگی را فراموش کردیم و این جان کلام شبهای خاطره ساز چارسو با آوازه خوان خیابان های منهتن است. ....

یک قصه نیست غم عشق و وین عجب
کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است .....