تیوال | گروه همیاری درباره نمایش کنشی اشتباه از خانه عروسک: به آگاهی می‌رسد اجرای پایانی این نمایش با بازی فائزه
S2 : 03:45:52
به آگاهی می‌رسد اجرای پایانی این نمایش با بازی فائزه روزبهانی، علی بهمنی، علی اصغر حبیبی، مرجان امینی راد، واروژان فرهادیان و مجید قادری
روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ویژه هنرمندان بوده و به صورت رایگان پذیرای عموم نیز خواهد بود.امکان رزرو صندلی همینک آغاز شد.
مهدی (آرش) رزمجو این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید