تیوال | جلال موسوی درباره نمایش هتل کوهستانی: هتل کوهستانی لذت بردم از اجرای این نمایش و در عین
S2 : 04:03:19
هتل کوهستانی
لذت بردم از اجرای این نمایش و در عین حال افسوس خوردم.
نمایش نامه ای بسیار پیچیده و لایه لایه..
تم کلی از انسان و آنچه از کمونیسم تجربه کرده..
دارای بن مایه های انسانی ، اجتماعی ، و گاها متلک های سیاسی و در گیر در علت و معلول آفرینش..
سرگیجه ، روزمرگی ، بی نهایت بار تکرار ، انزوا ، بهت ، پوچی و جبر مطلق...
اجرایی در سطح استانداردها...
(تعدادی از کاراکترها هنوز به پرداخت نهایی نرسیده بودن مثل دکتر ، کنت ، ملینا در حالی که کاراکتری مثل نویسنده کامل بود حتی بدون دیالوگ میشه برای کارهای بعدی بیشتر به این مورد پرداخت)
ولی افسوس و صد افسوس
اثری با این عمق و با این پتانسیل در این سالن و با این امکانات..
به نظر بنده ضعف سالن حتی انتظار تیم اجرایی رو از خودشون پایین آورده بود.. نور ، دکور و خیلی چیزهای دیگه..
در کل صحنه برای این هنر نمایی تنگ بود..
امیدوارم ... دیدن ادامه » یه روزی در آینده ای نه چندان دور این اجرارو در صحنه ای در خور شاهد باشم.
خسته نباشید و سپاس بی پایان..
ممنونم از جزئی نگری شما جناب موسوی عزیز
نظر شما و نقدهایتان درباره کاستی های نمایش مایه امتنان است.

سلامت باشید

۲۴ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید