تیوال | مهسا نادری درباره نمایش خنکای ختم خاطره: چطور میشه تا این حد دلچسب ، نمایش این تلخی زهرآگین
S2 : 01:38:19
چطور میشه تا این حد دلچسب ، نمایش این تلخی زهرآگین ، روزگار سخت سال های درد و سال های کنون ، خانم معتمد آریا و اقای آذرنگ و همه بازیگران توانمد نقش های ترک و کرد و ..کت شلواری های امروزی عالی بودن . اون موسیقی ها ، صدا و نواختن آهنگ خواننده محترم بینظیر بود .حسابی خسته نباشن
امیر و محمد جواد این را خواندند
میر امید حسینی، فرشته و اشکان حامد غلامشاهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید