تیوال | ساز دهنی: Don't give in, fight the pain Cause you got to
S3 : 21:13:32
Don't give in, fight the pain
Cause you got to brake the chain

از این گروه دیوانه کننده امگا بیشتر میگم براتون رفقا.... از اون گروههای بالینی من بود تو دوران اوج آزادیم, و طغیانگری
یه گروه تو حکومت توتالیته شوروی
یه گروه ناب زیرزمینی ..برای آزادی
و این آهنگ..یه آهنگ دهه 80 ی... با بالا و پایین های خاص دوران اعتراضی اون موقع ( که تازه داشت سبک نوین جهانی سلطه گریش رو آغاز می کرد)
و البته اون پایان بندی معرکه..
که انگار واسه خود جاده ها و بی کرانگی ساخته شده
حالش رو ببریم رفقا:

https://safeurl.net/l/PT8
رضا غیوری این را خواند
زهره مقدم، بامداد، جهان، علی عبداللهی و امیر این را دوست دارند
این رفقا گفتن به گوش چشمم اشناست...
ایا تو همونی هستی که فکر میکنم هستی؟؟
۲۲ دی ۱۳۹۷
یاد دایر استریت و آقا نافلر افتادم
دم شما گرم
۲۳ دی ۱۳۹۷
You & your friend
آهنگ محبوب من از نافلر

داداش بامداد خیلی کوچیکیم
خانم مقدم ارادت
۲۳ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید