تیوال | ندا درباره نمایش زهرماری: اینو من قبلا با همین گروه دیدم. فقط آقای فلاح هم بودند
S3 : 20:40:22
ندا
درباره نمایش زهرماری i
اینو من قبلا با همین گروه دیدم. فقط آقای فلاح هم بودند تو گروه که الان نیستن. خوشم اومد. پیشنهاد میکنم
البته بازیگر خانم هم تغییر کرده.
۲۲ دی ۱۳۹۷
آره. اون دیفالت ذهنیمه که کلا قراره بچرخه ؛) D:
۲۲ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید