تیوال | دنیا گفتاری درباره نمایش کافکا با من سخن بگو: باید حتما نمایش #کافکا_با_من_سخن_بگو را دید فرانتس
S2 : 20:20:48
باید حتما نمایش
#کافکا_با_من_سخن_بگو را دید
فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت‌نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند.
اما در نمایش کافکا_با_من_سخن_بگو
انگار دکتر صادقی جای ماکس برود را گرفته بود اما با تفصیری از دل نوشته های جامعه امروزی به زبان یک فیلسوف تئاتر با حفظ اصالت کافکا .
نویسنده در این متن واقعیت جامعه ایران را به تصویر می کشد تصویری از خشنوت ها و دروغ های روز مره .انگار ان سوی سردرد ها .افسردگی ها و تنهایی کافکا به نوعی بازگو می شود
در این متن نشانه های آثار کافکا، رمان کوتاه مسخ (Die Verwandlung) و رمان محاکمه به چشم می خورد و گاهی احساس می شود  رمان ناتمام قصر می خواهد پایان یابد طوری که فضای متن به سمت فرا ... دیدن ادامه » واقع گرایانه می رود فضاهایی که در داستان‌های کافکا زیاد پیش می‌آید .
اما در پایان نمایش وقتی در داخل تابوت کتاب ها می بینیم انجا مخاطب غافلگیر می شود و انجا خواهیم دید که کافکا تکرار می شود هرچند پایان نمایش اساس افرینش صادق هدایت را به تصویر میکشد البته نزدیکی آثار کافکا و صادق هدایت غیر قابل انکار است .
و این از دید بنده یعنی قدرت دکتر صادقی در نگارش و کارگردانی این نمایش.
به جرات می توانم بگویم این نمایش جز بهترین ها بوده است و باید حتما آن را دید .
نوشته ای از سوران حسینی از مخاطبان خوب تئاتر
سلام از بازی شما در شاهدین اعدام لذت بردیم
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید