تیوال | فرزاد جعفریان درباره نمایش سیسیلی: فرانک ! تو تنها ح ر و م زاده ای هستی که وقتی نیستی
S2 : 20:55:03
فرانک ! تو تنها ح ر و م زاده ای هستی که وقتی نیستی دلم برات تنگ میشه ...
دیالوگ مورد علاقه کارگردان محترم نمایش , حتی بیرون از سالن ! :))) ..

به امید اینکه این نمایش متفاوت و خوب به زودی اجراشو از سر بگیره ..


۲۲ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید