تیوال | Negin Fooladi درباره نمایش راز پنهان: این مطلب رو مخصوصن جدا میذارم برای اون آقای ترک زبانی
S2 : 20:14:13
Negin Fooladi
درباره نمایش راز پنهان i
این مطلب رو مخصوصن جدا میذارم برای اون آقای ترک زبانی که تو دفترِ اداره تئاتر بود و به خانواده ای که بچه ی 4 سالشونو آورده بودن خیلی محکم گفت نمیشهههه تئاتررره خواهرِ من تئاتررره ، آفرین که از قوانین تئاتر اینطوری محافظت میکنین ، باریکلااااا ، آقا یاشاااسین ، من خیلی حال کردم که انقدر باغیرت بودین نسبت به اجرا و تئاتر