تیوال | محمد هنری درباره فیلم سونات پاییزی: متاسفانه ساعت برنامه هاتون همیشه خیلی زوده عملا کسی
S3 : 00:20:58
محمد هنری
درباره فیلم سونات پاییزی i
متاسفانه ساعت برنامه هاتون همیشه خیلی زوده
عملا کسی که تو تهران سر کار میره تمیتونه خودشو به برنامه ای ۱۷:۳۰ شروع میشه برسونه
کاش کمی زمان برنامه هاتون جابجا میشد
امیر و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید