تیوال | بامداد: همیاری جان دلیلی داره که کنسرتهای پاپ رو پوشش نمیدین
S3 : 13:31:26
همیاری جان دلیلی داره که کنسرتهای پاپ رو پوشش نمیدین ؟
این چند روز که دارم اجراهای برج میلاد رو میرم همگی خدا رو شکر سولد آوتن ؛ پس فکر نمیکنم مشکلی در استقبال و فروش و .. وجود داشته باشه .
و شما نه بلیت فروشی رو انجام میدین و نه خبر و عکس و ...
این نظر خوبیه . غیر از این تیوال متاسفانه در ارائه آثار ِ جدید ، مثلن در زمینه ی معرفی کتاب ، کم تر فعال است . من زمانی گفته بودم : تیوال اتفاق مبارکی دز عرصه ی فرعنگ و هنر است . ولی اگر تیوال بخواهد به این محافظه کاری اش ادامه بدهد ، آن وقت می گویم : تیوال اتفاقی ... دیدن ادامه » در عرصه ی محافظه کار ِ فرهنگ و هنر است . و ما هم باید _ در آن موقع _ بار و بندیل مان را جمع کنیم و برویم به آن جایی که باید برویم ....
۲۳ دی
ممنون ، همیاری جان .
۲۴ دی
سپاس همیاری جان :)
۲۴ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید