کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | کیکاوسی نژاد: بعضی دوست داشتن ها تکراری نمی شوند... بغض نمی شوند
S3 : 12:02:34 | com/org
بعضی دوست داشتن ها تکراری نمی شوند...
بغض نمی شوند درد نمی شوند
خنجری ندارند که به عاطفه و احساس ضربه بزند
بعضی دوست داشتن ها ماندنی اند
مثل عروسک که پیر نمی شود
مثل درختی که خشک نمی شود
با بعضی دوست داشتن ها می شود شب را زندگی کرد
چای ولرمی نوشید موسیقی آرامی شنید...
بعضی دوست داشتن ها خود معجزه اند
آذرمهر، عمو فرهاد قصه ها و جهان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید