تیوال | مرتضی کلانی: از مرز ِ عشق و جنون گذشتم و به عقلانیت رسیدم چه
S2 : 03:22:05
از مرز ِ عشق و جنون گذشتم
و به عقلانیت رسیدم
چه دیدم ؟
منطق ِ ارسطویی که ظرف را با مظروف می خواست
اما ، من
به دنبال ِ دل ِ خود بودم
دلی با شفافیت و روشنی خورشید ،
دلی با بی کرانگی و بی نهایتی دریا
او را یافتم
و خودم را نجات دادم

#مرتضی_کلانی
#کتاب_شعر_راز_واژه_ها
#انتشارات_البرز_فر_دانش
#چاپ_اول_۱۳۹۷

پ.ن ... دیدن ادامه » :https://www.gisoom.com/book/11398552/کتاب-راز-واژه-ها/utm_source=tg لینک ِ خرید اینترنتی از کتاب یاب ِ گیسوم ، به شکل ِ چاپی .
آذرمهر، جهان، محمدرضا مدیری و بامداد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید