تیوال | مرتضی سوری درباره مستند در جستجوی فریده: دیدنش ناخودآگاه منو یاد نمایش خنکای ختم خاطره انداخت شاید
S3 : 17:55:56
دیدنش ناخودآگاه منو یاد نمایش خنکای ختم خاطره انداخت
شاید هیچ شباهتی هم وجود نداشته باشه اصلا
رضا بهکام این را خواند
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید