کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضا درباره کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی‌های پیروزی | دومین دوره: متاسفم برای خودم که در این برنامه شرکت کردم. همه چیز
S3 : 17:49:46 | com/org
متاسفم برای خودم که در این برنامه شرکت کردم. همه چیز بد بود.م.ضوع همایش اصلا به خاطره گویی های سخنرانان ربطی نداشت. پذیرایی فوق العاده بی برنامه و بد بود.
متاسفم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید