کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضا غیوری درباره فیلم پارادایس: از این بدتر نمیشد فاقد ارزش برای امتیاز دهی
S3 : 23:28:06 | com/org
از این بدتر نمیشد
فاقد ارزش برای امتیاز دهی
یعنی انقدر !!!
۰۶ بهمن ۱۳۹۷
نظر من هم به نظر آقای دانش نزدیکِ
یه کار طنز و سرگرم کننده.
به نظر من ارزش یکیار دیدن را داشت.
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
خیلی فیلم ها هستن که همون یک ستاره رو هم بخاطر این دریافت میکنن که مشخص بشه این فیلم دیده شده ، همین و بس
۰۵ مهر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید