تیوال | امیر درباره نمایش دانتون: جناب آقای اصغرزاده سلام آیا این اجرا درادامه دانتون
S3 : 14:05:20
امیر
درباره نمایش دانتون i
جناب آقای اصغرزاده
سلام
آیا این اجرا درادامه دانتون اجرا شده در سالن مستقل تهران هست یا همان اجرا. تکرار میشه؟
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
سلام. از طرف تیم اجرایی دانتون پاسخ میدم دوست من. این اجرا در واقع همون اجرای سالن مستقل تهران هستش با تغییرات کمی که شیوه اجرایی این تغییرات رو میطلبه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید