تیوال | Amir Varnik درباره نمایش برفک: ی‌ خسته‌ نباشی‌ به‌ خانم‌ پاکبازان‌ و اقای‌ عاطفی‌
S3 : 12:05:08
Amir Varnik
درباره نمایش برفک i
ی‌ خسته‌ نباشی‌ به‌ خانم‌ پاکبازان‌ و اقای‌ عاطفی‌ و تمام همکاران‌ عزیزتان...
عالی‌ بود‌ عالی‌ عالی‌ عالی.... با اینکه‌ تلخ‌ بود‌ ولی‌ کیف‌ کردم...
دمنان‌ گرم‌ و سرتان‌ خوش‌ باد
امیر و حمیدرضا مرادی این را خواندند
محمدرضا و نسترن خدادوست این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید