آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | Amir Varnik درباره نمایش برفک: ی‌ خسته‌ نباشی‌ به‌ خانم‌ پاکبازان‌ و اقای‌ عاطفی‌ و تمام همکاران‌ عزی
S3 : 11:42:28 | com/org
Amir Varnik
درباره نمایش برفک i
ی‌ خسته‌ نباشی‌ به‌ خانم‌ پاکبازان‌ و اقای‌ عاطفی‌ و تمام همکاران‌ عزیزتان...
عالی‌ بود‌ عالی‌ عالی‌ عالی.... با اینکه‌ تلخ‌ بود‌ ولی‌ کیف‌ کردم...
دمنان‌ گرم‌ و سرتان‌ خوش‌ باد
امیر و حمیدرضا مرادی این را خواندند
محمدرضا و نسترن خدادوست این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید