کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمدامین صادقی درباره نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند: این یک نمایش عقب افتاده است،نمایشی که در آن هنوز حرف های مهم پشت پرده
S3 : 19:24:55 | com/org
این یک نمایش عقب افتاده است،نمایشی که در آن هنوز حرف های مهم پشت پرده کلمات ثقیل پنهان میشود.نمایشی که ارزش بیش از یکبار دیدن را دارد و جسورانه قید و بند تعریفات تئاتر را از بین برده و چارچوب جدیدی میسازد.