تیوال | محمدامین صادقی درباره نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند: این یک نمایش عقب افتاده است،نمایشی که در آن هنوز حرف
S3 : 08:01:33
این یک نمایش عقب افتاده است،نمایشی که در آن هنوز حرف های مهم پشت پرده کلمات ثقیل پنهان میشود.نمایشی که ارزش بیش از یکبار دیدن را دارد و جسورانه قید و بند تعریفات تئاتر را از بین برده و چارچوب جدیدی میسازد.