آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش پابرهنه، لخت، قلبی در مشت (باکاروان سوخته): جزئیات ساده ی روزمرگی لطیف و ظریف کنار هم میشینه و با مونولوگ خیره کنن
S3 : 16:19:52 | com/org
جزئیات ساده ی روزمرگی لطیف و ظریف کنار هم میشینه و با مونولوگ خیره کننده میثاق زارع کامل میشه تا خشونت ما رو نسبت به خودمون و دیگران، از خیلی کم تا خیلی زیاد نمایش بده.
"حتما ببینید."