تیوال | ایمان نامیا: آنکه با اودوست بودم عمررا،پیمان شکست خنجرش ازپشت آمدقلب
S3 : 14:31:26
آنکه با اودوست بودم عمررا،پیمان شکست
خنجرش ازپشت آمدقلب را؛درجان نشست
گربه بی چشم ورویی بود وبس
آنچه براودل سپردم لحظه هایم،آن شکست●ایمبگ○
محمدرضا مدیری، جهان و پیرزاد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید