تیوال | کیکاوسی نژاد: نزدیک منی عزیز شکر شکنم گیسوی سیاهت شب بی تاب تنم رویای
S3 : 15:43:04
نزدیک منی عزیز شکر شکنم
گیسوی سیاهت شب بی تاب تنم
رویای تو را سخت در آغوش کشم
با قند لبت شده ست شیرین دهنم
چشمان تو ابری شد و بی تاب شدم
در عشق تو فرهادترین کوه کنم
یک جمله عاشقانه گفتی و کنون
من ماندم و شب تو هستی و پیرهنم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید