تیوال | پیرزاد: تمام هستی مرا به یک نگاه دل نشین بیا و جای آینه ،درون
S2 : 01:24:06
تمام هستی مرا به یک نگاه دل نشین
بیا و جای آینه ،درون چشم من ببین

دلم بهانه ی تو را گرفته با زبان شعر
چو یک ترانه یا غزل،بیا و بر لبم نشین

بیا و بستر مرا در این شب خزان زده
به شرم بوسه ای بزن از آن لبان آتشین

پیرزاد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید