تیوال | مینا رسا: مینای غمین سر بر شانه خاطره میگذارد امّا باید که
S3 : 01:50:32
مینای غمین
سر بر شانه خاطره میگذارد
امّا
باید که خویشتن را در خاک جستجو کند

#مینا_رساء
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید