تیوال | سپهر درباره فیلم سونامی:
S3 : 10:46:39
سپهر
درباره فیلم سونامی i
بهتره یه عوضی خوشحال باشی تا یه قهرمان بدبخت
فیلم رو دوست داشتم
کاری به ضعف و قدرت فیلم یا سکته های فیلمنامه نویسش ندارم
حس خوبی داشتم تو فیلم
اصلا از دیدن اون زیرزمین خشن و اونجایی که مربی رفت سراغ همچین آدم نابود شده ای خوشم اومد
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید