تیوال | گروه همیاری درباره نمایش زهرماری: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا جمعه
S3 : 01:24:54
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا جمعه ۳ اسفند (۲ و ۳ اسفند در دو سانس ۱۷ و ۱۹:۱۵)، به کارگردانی علی احمدی و با بازی تینو صالحی، الناز حبیبی، علی شادمان، وحید آقاپور و خسرو احمدی، امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید