تیوال | بهزاد هندی: اولین ها در تهران (تهران قدیم) برنامه ای به روایت
S3 : 14:44:08
اولین ها در تهران (تهران قدیم)
برنامه ای به روایت محمود منیعی
چهارشنبه 24 بهمن ساعت 15 تا 17
سینما آستارا-تجریش
ورود برای علاقه مندان آزاد و رایگان است
برگرفته از اینستاگرام Tehran_ghadim_photography
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید