تیوال | Mehrnoush Safari درباره نمایش بی تابستان: بر اساس نظراتی که در مورد این نمایش خونده بودم با ذوق
S3 : 01:33:36
بر اساس نظراتی که در مورد این نمایش خونده بودم با ذوق و دیدگاه مثبت رفتم که ببینمش، ولی متاسفانه اصلا نتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم با اجرا.
بی هدف بودن نمایشنامه که به نظرم مشخص نبود دقیقا میخواد چی رو برسونه.
پایانش خیلی ناگهانی بود و بی معنی طوری که من فکر می کردم الان می رن برای پرده ی بعدی که دیدیم بازیگرها اومدن روی استیج برای تشکر!
و عجله ای که توی رفتار بازیگرها بود معلوم نبود دلیلش چیه ولی کاملا این حس رو میداد که فقط می خوان نمایش رو تموم کنن و برن.
به طور کلی تئاتر کاملا سلیقه ای هست و نظرات خیلی می تونن متفاوت باشن.
این تئاتر اصلا با سلیقه ی من جور نبود!
-، orra و محمد مهدی این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید