تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سمفونی گاو: خرید بلیت این نمایش (ترکیبی از موسیقی زنده، فیلم و
S3 : 03:45:02
خرید بلیت این نمایش (ترکیبی از موسیقی زنده، فیلم و تئاتر)، به کارگردانی محسن احتشامی و با بازی ارسطو خوش رزم، با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید