تیوال | گروه همیاری درباره موزیک فیلم تئاتر سمفونی گاو: خرید بلیت این نمایش (ترکیبی از موسیقی زنده، فیلم و
S2 : 15:18:26
خرید بلیت این نمایش (ترکیبی از موسیقی زنده، فیلم و تئاتر)، به کارگردانی محسن احتشامی و با بازی ارسطو خوش رزم، با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید