تیوال | بهار گراوندی درباره نمایش کالاندولا:
S3 : 12:33:31
هربار توو دنیا برف میاد؛ یه درخت میشکنه یکى زیبا میشه...