تیوال | مرتضی کلانی: از شاعری که راه ِ خانه اش را گم کرد_______ در میخانه
S2 : 07:43:13
از شاعری که راه ِ خانه اش را گم کرد_______

در میخانه بَست نشست
شراب های ِ سرخ و سفید
به حرف در آمدند
یکی نوتر
و
دیگری کهنه تر
بیست ساله ، سی ساله ، پنجاه ساله......
شراب ِ کهنه تر به شاعر گفت
بیا با هم جوانی کنیم .........

#مرتضی_کلانی
#بیست_و_پنجم_بهمن_ماه_۱۳۹۷

از: : شاعری که راه ِ خانه اش را گم کرد _______
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید