تیوال | نیما نیک درباره مستند تالان: از گوشه گوشه این سرزمین بغض می بارد! طبق استانداراد
S3 : 03:39:39
نیما نیک
درباره مستند تالان i
از گوشه گوشه این سرزمین بغض می بارد!

طبق استانداراد اتحادیه اروپا چهار میلیمتر فرونشست سالیانه خاک یعنی بحران یعنی تشکیل جلسه فوری و انجام اقدامات جدی برای مقابله با آن.
نکته ترسناک اینجاست:فرونشست سالیانه در ایران چند ده برابر این رقم و بطور خاص در دشت خراسان سیصد میلی متر است! نکته ترسناکتر اما بی توجهی و عدم واکنش روسا و سردمداران به این قضیه اس!
تعداد حلقه چاه های غیر مجاز آب طی سالیان اخیر رشدی سرسام آور و نجومی یافته و تالان( چپاول ) آب افسار گسیخته است.
شیره جان ایران در سایه بی توجهی ها سو تصمیمها بیخیالیها فسادها در حال مکیده شدن است . عمق فاجعه روز بروز عمیق و عمیق تر می شود.
بغضی که احیانا با تماشای آشغالهای دوست داشتنی برای مام وطن کرده اید را نگه دارید برای این مستند تکان دهنده زنجموره آور..
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید