تیوال | مرتضی کلانی: آه ، ای امید دیگر مادر ِ گیتی چون تو را نخواهد
S2 : 06:32:28
آه ، ای امید
دیگر مادر ِ گیتی
چون تو را نخواهد زاد !
و من
در افسوس ِ خودم
حیرانم .

#مرتضی_کلانی

به یاد ِ م. امید ( ۱۰ اسفند ۱۳۰۷ مشهد _ ۴ شهریور ۱۳۶۹ تهران )

از: : دوست دار ِ امید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید