تیوال | ساز دهنی درباره فیلم ستاره‌ای متولد شده: مگه میشه اون آهنگ معرکه رو توی این فیلم فراموش کرد.... اون
S3 : 03:16:43
مگه میشه اون آهنگ معرکه رو توی این فیلم فراموش کرد....
اون اجرای لذت بخش و شورانگیز رو...اون ریتم زیبا رو
لذت ببریم رفقا:
https://safeurl.net/l/OTS
علی جباری و *مریم* این را خواندند
مارال عظیمی و بامداد این را دوست دارند
اول فکر کردم منظورت شلوئه
بعد دیدم نخیر دریک جانه :)
عالی
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید