تیوال | celine درباره فیلم سوتفاهم: حتما هنگام انتخاب این فیلم به صندلی های سینمایی که
S3 : 06:38:38
celine
درباره فیلم سوتفاهم i
حتما هنگام انتخاب این فیلم به صندلی های سینمایی که انتخاب میکنید دقت کنید (شاید ترجیح دادید مثل من بقیه فیلمو بخوابید).
درضمن واقعا متاسفم شدم از دیدن بازی آقای اکبرعبدی (اون اکبر عبدی فیلم مادر کجا و این اکبر عبدی سوتفاهم کجا، فکر نمیکنم حتی یه ربع برای درآوردن نقششون زحمت کشیده باشن).
این فیلم و روز اول جشنواره فیلم فجر پارسال دیدم، یعنیی تا آخر جشنواره یادش میفتادم اعصابم خرد میشد، هدف مفهمومی و فلسفی فیلمساز اگرم بودد کلا درنیومده بود
۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید