تیوال | امیررضا: تو در چشم من همچو موجی خروشنده و سرکش و نا شکیبا که
S3 : 02:19:58
تو در چشم من همچو موجی
خروشنده و سرکش و نا شکیبا
که هر لحظه ات می کشاند به سویی
نسیم هزار آرزوی فریبا

تو موجی
تو موجی و دریای حسرت مکانت
پریشان رنگین افقهای فردا
نگاه مه آلوده دیدگانت

تو دائم به خود در ستیزی
تو هرگز نداری سکونی
تو دائم ز خود می گریزی
تو آن ابر آشفته نیلگونی

چه ... دیدن ادامه » می شد خدایا ...
چه می شد اگر ساحلی دور بودم
شبی با دو بازوی بگشوده خود
تو را می ربودم ... تو را می ربودماز : فروغ فرخزاد
مرتضی کلانی و قاصدک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید